Search

Wednesday, 22 June 2022 08:15

HOOF VAN SPORT (NIE-AKADEMIESE POS)

Laerskool Jan van Riebeeck
~ Kaapstad, Wes-Kaap ~

Die gevoel van ’n plattelandse skool in die middel van ’n bedrywige wêreldstad – aan die voet van die ikoniese Tafelberg. Dis Laerskool Jan van Riebeeck – al vir 100 jaar die plek waar Afrikaanse kinders hulself kan uitleef. Hier word diversiteit gevier en elkeen se uniekheid en kindwees omarm.

HOOF VAN SPORT (NIE-AKADEMIESE POS)

Aanvangsdatum:
1 Oktober 2022

VAARDIGHEDE & VEREISTES

Ons is opsoek na 'n warm, dinamiese en energieke persoon wat gemaklik by ons unieke skoolgemeenskap sal aansluit. Hierdie persoon moet oor ‘n onderwys- en/of sportkwalifikasie beskik wat sal help om met mense 'n verhouding te bou binne 'n omgewing waar skoolsport uitgebou en ontwikkel word. Ministens vyf jaar bestuurservaring (waarvan drie jaar in sportbestuur binne 'n skoolomgewing moet wees), is belangrik. Die persoon moet uitdagings en konfliksituasies op 'n oop en ontvanklike manier kan hanteer. Tweetaligheid en gevorderde IT-vaardighede is ‘n vereiste. Iemand met ‘n liefde vir sport en kinders wat wil inspring, beplan, afrig en deelneem om ons sportaanbieding na nuwe hoogtes te neem, word sterk aanbeveel.

PLIGTE:

 • Strategiese- en operasionele bestuur van sport
 • Implementeer, uitbou en evalueer van ‘n sportbeleid
 • Nuwe sportinisiatiewe
 • Kwaliteitsbestuur
 • Sportbegroting
 • Beplan en bestuur toere en borgskappe
 • Betrokke by sportprogram, afrigting en “hands-on”
 • Bestuur sporttoerusting, sportdae, klinieke en wedstryde
 • Bestuur van sportvaardigheidsprogram
 • Beplan en bestuur buitemuurse program asook indeling, aanstelling en evaluasie van afrigters
 • Bestuur van sportvelde en –fasiliteite
 • Verantwoordelik vir kontrakte met sportverskaffers en bestuur van buiteafrigters
 • Stig en bestuur van sportakademies (‘’squads’)
 • Verslaggewing: kwartaalliks en jaarliks

SALARISPAKKET:
‘n Kompeterende salarispakket word aangebied

Sluitingsdatum:
Maandag, 4 Julie 2022, om 18:00

Indien u teen 22 Julie 2022 nie gekontak is nie, was u aansoek onsuksesvol

Alle aansoeke word streng vertroulik hanteer.

Die skool behou die reg voor om nie die pos te vul nie. 'n Aansoek op sigself maak die aansoeker nie geregtig op 'n onderhoud nie.

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.

Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

https://laerskooljanvanriebeeck.co.za/

Additional Info

 • Location: Western Cape
 • Workplace: Primary school – state
 • Position: Sport jobs (including director/head of sport/head coach, general coach, conditioning coach etc.)
 • Teaching subject / Area: Sport
 • Deadline for application / expression of interest: Monday, 04 July 2022
 • Commencement date: Saturday, 01 October 2022
 • Contact instructions: Doen aansoek by: Die Skoolhoof Tel: 021 423 4209; E-pos aan Jodene by:
 • Contact details: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Address: Kloofstraat 52, Tuine, Kaapstad, 8001
Read 705 times