Search

Friday, 24 June 2022 06:49

HEAD OF SPORT

Herschel Girls School
~ Cape Town, Western Cape ~

Herschel Girls School, founded in 1922 and situated in Claremont, Cape Town, is an inclusive independent Anglican school for girls from Pre-Nursery to Grade 12. We welcome pupils and staff from diverse cultural backgrounds.

Herschel is committed to transformation and is an equal opportunity, affirmative action employer that gives preference, where appropriate in accordance with its Employment Equity Plan, to candidates from the designated groups. The School reserves the right not to make an appointment. Failure to meet the requirements of the advertised post will result in applicants automatically disqualifying themselves from consideration. Please note that no faxed applications will be considered and only short-listed candidates will be contacted.

Herschel Girls Senior School seeks to appoint a
Head of Sport
to commence duties in January 2023

Herschel Girls School adopted the IEB NSC qualification effective 01 January 2022 and owing to a retirement in this department, is looking for an innovative and progressive Head of Sport who seeks the opportunity to be part of a dynamic and excellent staff and school. In addition to an academic programme that challenges and encourages innovative and imaginative thinking, Herschel holds Physical Education and Sport in high regard and strives to provide our students with opportunities to develop and succeed at the highest level, whilst cultivating a culture of participation and enjoyment in life long physical activity.

The successful applicant will, apart from being a strategic thinker:

 • Have a teaching/Physical Education qualification (BEd/PGCE/BSc in Movement Education)
 • Demonstrate a passion and a willingness to teach Physical Education and Sport from Grade 8 – 12
 • Be innovative, dynamic and progressive, with the ability to motivate pupils and coaches with a range of abilities and skills
 • Lead and manage the sport staff and coaches in the achievement of set sport objectives and targets by ensuring that the sports department is a high performing entity
 • Manage the strategic direction for sport, including development of facilities, sports programmes and the profile of sport
 • Demonstrate excellent administrative, communication and organisational skills
 • Regularly evaluate the application of existing sport policy and effective implementation of new policy
 • Have experience or expertise in at least one of the following codes: hockey, netball, swimming, water polo, tennis, or cross-country and be willing to be a part of the extensive extra-curricular sport programme at the school, which includes travel and weekend activities
 • Maintain and encourage a love for physical activity through participation
 • Be open to explore a rapidly changing educational landscape and be open to ongoing personal and professional development to support change
 • Possess excellent relational skills which allow for the development of a progressive, safe, inclusive and exciting teaching environment
 • Have a healthy self-awareness and a well-developed sense of duty of care towards pupils and colleagues
 • Be fully committed to the school’s transformation, equity and belonging strategic objectives in support of an equitable, inclusive and safe school environment for all
 • Demonstrate an understanding and appreciation of Girls’ Education and the nuances applicable to support the educational premise of nurturing confident, independent, caring, resolute and inspiring young women
 • Hold at heart the school’s tagline of “learning to make a difference” for oneself and for the students in one’s care
 • Be expected to be supportive of the Christian Anglican ethos of the School. This includes a willingness to work within the values and ethos of the school

A letter of application (sent as an attachment), accompanied by a comprehensive CV, three contactable references and proof of SACE registration, as well as a Police Clearance certificate, must be sent via email by Monday, 18 July 2022. Candidates should also complete all the details in the form found at this link: https://forms.gle/UCUYSts3TQVETtYEA

Herschel Girls School, in line with POPIA (Protection of Personal Information Act) will attempt to ensure the confidentiality of all applicants for this role. All reasonable measures will be in place to protect personal information but will be used in the recruitment, selection, and reporting process. By submitting your application for this position, you are recognising and accepting this disclaimer.

http://www.herschel.org.za/

Published in Vacancies
Wednesday, 22 June 2022 08:15

HOOF VAN SPORT (NIE-AKADEMIESE POS)

Laerskool Jan van Riebeeck
~ Kaapstad, Wes-Kaap ~

Die gevoel van ’n plattelandse skool in die middel van ’n bedrywige wêreldstad – aan die voet van die ikoniese Tafelberg. Dis Laerskool Jan van Riebeeck – al vir 100 jaar die plek waar Afrikaanse kinders hulself kan uitleef. Hier word diversiteit gevier en elkeen se uniekheid en kindwees omarm.

HOOF VAN SPORT (NIE-AKADEMIESE POS)

Aanvangsdatum:
1 Oktober 2022

VAARDIGHEDE & VEREISTES

Ons is opsoek na 'n warm, dinamiese en energieke persoon wat gemaklik by ons unieke skoolgemeenskap sal aansluit. Hierdie persoon moet oor ‘n onderwys- en/of sportkwalifikasie beskik wat sal help om met mense 'n verhouding te bou binne 'n omgewing waar skoolsport uitgebou en ontwikkel word. Ministens vyf jaar bestuurservaring (waarvan drie jaar in sportbestuur binne 'n skoolomgewing moet wees), is belangrik. Die persoon moet uitdagings en konfliksituasies op 'n oop en ontvanklike manier kan hanteer. Tweetaligheid en gevorderde IT-vaardighede is ‘n vereiste. Iemand met ‘n liefde vir sport en kinders wat wil inspring, beplan, afrig en deelneem om ons sportaanbieding na nuwe hoogtes te neem, word sterk aanbeveel.

PLIGTE:

 • Strategiese- en operasionele bestuur van sport
 • Implementeer, uitbou en evalueer van ‘n sportbeleid
 • Nuwe sportinisiatiewe
 • Kwaliteitsbestuur
 • Sportbegroting
 • Beplan en bestuur toere en borgskappe
 • Betrokke by sportprogram, afrigting en “hands-on”
 • Bestuur sporttoerusting, sportdae, klinieke en wedstryde
 • Bestuur van sportvaardigheidsprogram
 • Beplan en bestuur buitemuurse program asook indeling, aanstelling en evaluasie van afrigters
 • Bestuur van sportvelde en –fasiliteite
 • Verantwoordelik vir kontrakte met sportverskaffers en bestuur van buiteafrigters
 • Stig en bestuur van sportakademies (‘’squads’)
 • Verslaggewing: kwartaalliks en jaarliks

SALARISPAKKET:
‘n Kompeterende salarispakket word aangebied

Sluitingsdatum:
Maandag, 4 Julie 2022, om 18:00

Indien u teen 22 Julie 2022 nie gekontak is nie, was u aansoek onsuksesvol

Alle aansoeke word streng vertroulik hanteer.

Die skool behou die reg voor om nie die pos te vul nie. 'n Aansoek op sigself maak die aansoeker nie geregtig op 'n onderhoud nie.

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.

Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

https://laerskooljanvanriebeeck.co.za/

Published in Vacancies