Search

Wednesday, 22 June 2022 08:49

LEER- EN LEERDERONDERSTEUNINGSOPVOEDER

PAARL PRIMêRE SEUNSKOOL | PAARL BOYS' PRIMARY SCHOOL
~ Paarl, Wes-Kaap ~

PSS is offisieel op 24 Januarie 1955 geopen. Die standerd 5-seuns moes hul eie banke afdra na die nuwe skoolgebou in Devinestraat. The school opened with 371 boys and 12 teachers.
Today, we have more than 500 boys and a staff complement of over 60.

Leer- en Leerderondersteuningsopvoeder

POSBESKRYWING:

  • ‘n B.ED GF/ISF-graad is ‘n vereiste.
  • Passie vir inklusiewe onderwys.
  • Ondervinding in leer- en leerderondersteuning.
  • Tweetaligheid: Afrikaans en Engels.
  • Vertroud met alternatiewe assesseringsakkommodasies.
  • Goeie kennis van die kurrikulum, veral Tale en Wiskunde.
  • Vertroud met die SIAS-beleid.
  • Ervaring in multigraad-onderrig is ‘n aanbeveling.
  • Skooldagpos. Geen buitemuurse aktiwiteite.

Sluitingsdatum: 19 Julie 2022 om 12:00

Indien u teen 2 Augustus 2022 nie gekontak is nie, was u aansoek onsuksesvol.

Alle aansoeke word streng vertroulik hanteer.

Die skool behou die reg voor om nie die pos te vul nie. 'n Aansoek op sigself maak die aansoeker nie geregtig op 'n onderhoud nie.

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.

Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

"The home of true gentlemen / Die tuiste van ware here"
https://www.paarlboysp.co.za/

Published in Vacancies