Search

Wednesday, 22 June 2022 08:49

LEER- EN LEERDERONDERSTEUNINGSOPVOEDER

PAARL PRIMêRE SEUNSKOOL | PAARL BOYS' PRIMARY SCHOOL
~ Paarl, Wes-Kaap ~

PSS is offisieel op 24 Januarie 1955 geopen. Die standerd 5-seuns moes hul eie banke afdra na die nuwe skoolgebou in Devinestraat. The school opened with 371 boys and 12 teachers.
Today, we have more than 500 boys and a staff complement of over 60.

Leer- en Leerderondersteuningsopvoeder

POSBESKRYWING:

 • ‘n B.ED GF/ISF-graad is ‘n vereiste.
 • Passie vir inklusiewe onderwys.
 • Ondervinding in leer- en leerderondersteuning.
 • Tweetaligheid: Afrikaans en Engels.
 • Vertroud met alternatiewe assesseringsakkommodasies.
 • Goeie kennis van die kurrikulum, veral Tale en Wiskunde.
 • Vertroud met die SIAS-beleid.
 • Ervaring in multigraad-onderrig is ‘n aanbeveling.
 • Skooldagpos. Geen buitemuurse aktiwiteite.

Sluitingsdatum: 19 Julie 2022 om 12:00

Indien u teen 2 Augustus 2022 nie gekontak is nie, was u aansoek onsuksesvol.

Alle aansoeke word streng vertroulik hanteer.

Die skool behou die reg voor om nie die pos te vul nie. 'n Aansoek op sigself maak die aansoeker nie geregtig op 'n onderhoud nie.

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.

Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

"The home of true gentlemen / Die tuiste van ware here"
https://www.paarlboysp.co.za/

Published in Vacancies
Wednesday, 22 June 2022 08:15

HOOF VAN SPORT (NIE-AKADEMIESE POS)

Laerskool Jan van Riebeeck
~ Kaapstad, Wes-Kaap ~

Die gevoel van ’n plattelandse skool in die middel van ’n bedrywige wêreldstad – aan die voet van die ikoniese Tafelberg. Dis Laerskool Jan van Riebeeck – al vir 100 jaar die plek waar Afrikaanse kinders hulself kan uitleef. Hier word diversiteit gevier en elkeen se uniekheid en kindwees omarm.

HOOF VAN SPORT (NIE-AKADEMIESE POS)

Aanvangsdatum:
1 Oktober 2022

VAARDIGHEDE & VEREISTES

Ons is opsoek na 'n warm, dinamiese en energieke persoon wat gemaklik by ons unieke skoolgemeenskap sal aansluit. Hierdie persoon moet oor ‘n onderwys- en/of sportkwalifikasie beskik wat sal help om met mense 'n verhouding te bou binne 'n omgewing waar skoolsport uitgebou en ontwikkel word. Ministens vyf jaar bestuurservaring (waarvan drie jaar in sportbestuur binne 'n skoolomgewing moet wees), is belangrik. Die persoon moet uitdagings en konfliksituasies op 'n oop en ontvanklike manier kan hanteer. Tweetaligheid en gevorderde IT-vaardighede is ‘n vereiste. Iemand met ‘n liefde vir sport en kinders wat wil inspring, beplan, afrig en deelneem om ons sportaanbieding na nuwe hoogtes te neem, word sterk aanbeveel.

PLIGTE:

 • Strategiese- en operasionele bestuur van sport
 • Implementeer, uitbou en evalueer van ‘n sportbeleid
 • Nuwe sportinisiatiewe
 • Kwaliteitsbestuur
 • Sportbegroting
 • Beplan en bestuur toere en borgskappe
 • Betrokke by sportprogram, afrigting en “hands-on”
 • Bestuur sporttoerusting, sportdae, klinieke en wedstryde
 • Bestuur van sportvaardigheidsprogram
 • Beplan en bestuur buitemuurse program asook indeling, aanstelling en evaluasie van afrigters
 • Bestuur van sportvelde en –fasiliteite
 • Verantwoordelik vir kontrakte met sportverskaffers en bestuur van buiteafrigters
 • Stig en bestuur van sportakademies (‘’squads’)
 • Verslaggewing: kwartaalliks en jaarliks

SALARISPAKKET:
‘n Kompeterende salarispakket word aangebied

Sluitingsdatum:
Maandag, 4 Julie 2022, om 18:00

Indien u teen 22 Julie 2022 nie gekontak is nie, was u aansoek onsuksesvol

Alle aansoeke word streng vertroulik hanteer.

Die skool behou die reg voor om nie die pos te vul nie. 'n Aansoek op sigself maak die aansoeker nie geregtig op 'n onderhoud nie.

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking getree het, is alle organisasies en skole wettiglik verplig om die persoonlike inligting wat dit verwerk, behoorlik te bestuur deur spesifieke beginsels en voorwaardes toe te pas.

Ons skool is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van u persoonlike inligting te verseker en om 'n konsekwente en voldoende benadering tot databeskerming te bied.

https://laerskooljanvanriebeeck.co.za/

Published in Vacancies
Tuesday, 21 June 2022 09:57

RECEPTIONIST / ADMIN CLERK

Athlone Primary School
~ Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal ~

Athlone Primary School is a co-educational government school that is supported by an enthusiastic and enterprising parent body. Our pupils proudly honour their excellent heritage of being one of Pietermaritzburg's finest schools

Athlone Primary School invites applications for the following Governing Body post:

RECEPTIONIST / ADMIN CLERK

 • Manage a busy front office
 • Good telephone etiquette
 • Secretarial experience
 • Computer literate (Word, Excel, Outlook, MS Teams)
 • Knowledge of SASAMS & d6 Communicator will be an advantage
 • Ability to perform Admin duties
 • Ability to administer basic First Aid
 • Ability to work under pressure
 • Marketing skills an advantage
 • Familiar with Social Media
 • Good rapport with children and the general public
 • Pleasant disposition
 • Contribute positively to the ethos of the school
 • Traceable references

Assumption date: To be discussed

Please email a 2-page CV together with the following documentation:

 • Certified copy of Identity Document

Closing date: Friday, 8 July 2022 at 10:00
If the applicant does not hear from the school by 29 July 2022, please consider your application unsuccessful.

All applications will be treated in strict confidence.

The school reserves the right not to proceed with the filling of the post. An application in itself does not entitle the applicant to an interview.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.

Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection.

https://www.facebook.com/athloneprimaryschool/

Published in Vacancies

Vista Nova Primary School
~ Cape Town, Western Cape ~

Vista Nova School strives to maximize the unique potential of learners with cerebral palsy and other special needs through the provision of appropriate educational and therapeutic services.

Vista Nova, a centre of excellence in special needs education, wishes to appoint a Primary School educator in the Grade 4 class in a WCED contract position, effective 19 July 2022.

Requirements:
1. Recognised Intermediate phase teaching Qualification
2. Experience in Intermediate Phase (Grade 4-6) class teaching
3. Special needs qualification and/or experience of learners with special needs
4. Registered with SACE

Competencies:
1. Knowledge of the Grade 4 curriculum
2. Ability to teach English, Afrikaans, Mathematics, Life Skills, Social Sciences, Natural Science and Technology
3. Ability to design and implement an Individual Support Plan
4. Proven experience to adapt the curriculum
5. Good computer, communication and report writing skills
6. Good classroom management and organizational skills
7. Ability to manage discipline challenges within the classroom setting
8. Proven experience of leading a cultural/ sport activity as part of the extramural programme

The successful candidate must be adaptable, eager to learn, able to take initiative, able to work with a Multi-Disciplinary Team as well as be willing to work with learners with physical and learning barriers.

If you are not contacted by 20 July 2022, your application should be considered unsuccessful.

All applications will be treated in strict confidence.

The school reserves the right not to proceed with the filling of the post. An application in itself does not entitle the applicant to an interview.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.

Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection.

https://www.adhdinsight.co.za/vista-nova-primary-school/

Published in Vacancies
Wednesday, 15 June 2022 09:52

INTERNSHIPS 2023 (Preparatory)

Uplands
~ White River, Mpumalanga ~
 
Uplands is an Anglican, innovative, co-educational, independent school located on an extensive estate in White River, close to the Kruger Park. We are committed to providing quality education to day and boarding pupils from Grade 0000 to 12.
Uplands is a member of the Independent Schools Association of Southern Africa (ISASA) and the Anglican Board of Education of South Africa (ABESA) and offers examinations set by the Independent Examination Board (IEB).
 
3 x Internships Preparatory 2023
 
Uplands Preparatory seeks to appoint energetic, enthusiastic and innovative Interns.
 

Requirements:

 • Will be in their 2nd, 3rd or 4th year of studies or student studying towards a BED, PGCE or other relevant qualification at a South African university.
 • Must provide proof of their year-end examination results
 • Should be able to work collaboratively with others to achieve various goals and objectives.
 • Must be able to assist in the classroom as well as being able to coach various sports.
 • Will participate in a full-day academic, sporting and cultural programme.
 • Must be an Affirmative Action / Employment Equity, South African Citizen.
Uplands Preparatory will be able to assist with study fees (capped amount), pay a small stipend and offer single board and lodging in either boys/girls boarding houses.
 
Should you be interested in the above vacancy and meet the requirements, please complete the application process electronically by 01 July 2022:
 
 
Should you not have received a response from Uplands within two weeks following the closing date, please consider your application unsuccessful.
 
Uplands is an equal opportunities employer. Submission of a CV does not automatically entitle the applicant to an interview. Only short-listed applicants will be contacted and Uplands reserves the right not to make an appointment.
 
Uplands, in line with POPIA (Protection of Personal Information Act), will attempt to ensure the confidentiality of all applicants for this role. All reasonable measures will be in place to protect personal information but will be used in the recruitment, selection, and reporting process. By submitting your application for this position, you are recognising and accepting this disclaimer.
 
“Today’s thinking child is tomorrow’s achiever”
Published in Vacancies
Monday, 13 June 2022 09:13

INTERMEDIATE PHASE TEACHER

The Grove Primary School
~ Cape Town, Western Cape ~

The Grove Primary School, situated below the crags of the picturesque Table Mountain, is home to a diverse student body of 750 boys and girls, from Grade R to Grade 7.

INTERMEDIATE PHASE TEACHER

The SGB of The Grove Primary School wishes to appoint an innovative, dynamic and hands-on intermediate phase teacher.

Applicants should have strength in teaching Mathematics and English, as well as Afrikaans or isiXhosa. Some knowledge of a third language will be an advantage as this will assist with the implementation of the Language Policy (https://www.thegrove.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Language-Policy-adopted-20200930.pdf) of The Grove. In addition, strong written and spoken communication skills in English are required. Applicants must be able to teach all subjects across the phase and be able to work as part of a busy team.
Being a Google school, having knowledge, experience and an interest in teaching with technology is a strong advantage.
Applicants must have a relevant teaching qualification (for example, Bachelor in Education, PGCE or HDE) and be registered with SACE.

All staff are expected to contribute to our comprehensive co-curricular programme and staff development training.

To apply for any advertised posts at The Grove:

Complete the application form accessible from the link here: https://www.thegrove.co.za/wp-content/uploads/2018/09/Application-for-Employment-Form-A.pdf

Please email the above form together with the following:

 • A letter of application
 • CV
 • 2 reference letters

ONLY APPLICATIONS THAT HAVE INCLUDED THE COMPLETED APPLICATION FORM WILL BE CONSIDERED

In your subject line please clearly state which position you are applying for.

Previously disadvantaged designated groups are especially encouraged to apply.

All applications will be treated in strict confidence.

The school reserves the right not to proceed with the filling of the post. An application in itself does not entitle the applicant to an interview.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.

Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection.

https://www.thegrove.co.za/

Published in Vacancies
Monday, 13 June 2022 08:51

SOCIAL WORKER

The Grove Primary School
~ Cape Town, Western Cape ~

The Grove Primary School, situated below the crags of the picturesque Table Mountain, is home to a diverse student body of 750 boys and girls, from Grade R to Grade 7.

SOCIAL WORKER

The SGB of The Grove Primary School wishes to appoint a Social Worker. The Social Worker will work with children, parents and teachers when social, emotional, behavioural or clinical difficulties compromise a child's academic potential.

The successful applicant should meet the following requirements:

 • Honours Degree in Social Work. A Master’s Degree in Clinical Social Work will be an advantage. 
 • More than five year’s experience in Social Work focusing on supporting children. 
 • The ability to communicate confidently and competently in English, both spoken and written. Competency in isiXhosa and/or Afrikaans is advantageous as the incumbent would need to liaise with many external non-governmental organizations and governmental departments to best support the children at The Grove. 
 • Valid registration with the South African Council for Social Service Professions (SACSSP). 
 • Thorough knowledge of the South African Children’s Act and other relevant Acts 
 • Digitally literate 
 • Therapeutic training and/or qualifications in working with children and adolescents 
 • Ability to provide confidential assessment, mediation and counselling services to learners and offer advice and support to staff and parents
 • Excellent interpersonal skills, management and administration skills 
 • Willingness to be part of the school-based Support Team. 
 • Willingness to contribute to staff development programmes when required.

To apply for any advertised posts at The Grove:

Complete the application form accessible from the link here: https://www.thegrove.co.za/wp-content/uploads/2018/09/Application-for-Employment-Form-A.pdf

Please email the above form together with the following:

 • A letter of application
 • CV
 • 2 reference letters

ONLY APPLICATIONS THAT HAVE INCLUDED THE COMPLETED APPLICATION FORM WILL BE CONSIDERED

In your subject line please clearly state which position you are applying for.

Previously disadvantaged designated groups are especially encouraged to apply.

All applications will be treated in strict confidence.

The school reserves the right not to proceed with the filling of the post. An application in itself does not entitle the applicant to an interview.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.

Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection.

https://www.thegrove.co.za/

Published in Vacancies

CAMPS BAY PRIMARY SCHOOL
~ CAPE TOWN, WESTERN CAPE ~

Camps Bay Primary is a co-educational school located in the heart of Camps Bay serving over 550 children from Grade R to Grade 7.
Established in 1906, the school has a proud history spanning 116 years. It is a diverse school and one which seeks to remain relevant as the world changes.

The school invites suitably qualified and experienced teachers for the following position:

SGB VACANCY: FULL-TIME CLASS MUSIC AND PIANO TEACHER

Camps Bay Primary School is looking for a dynamic team player with excellent organisational skills. The candidate must be a suitably qualified piano teacher able to teach from beginners to highly skilled pupils. Your ability to teach or your willingness to learn to teach performing arts will be important for this position.

This is a full-time post commencing Term 3 2022.

Responsibilities:

 • Teaching individual piano lessons
 • Conducting and accompanying choir
 • Accompanying solo performers and playing in assembly
 • Running rehearsals for plays
 • Assisting in organising concerts
 • Assisting in coordinating class and school plays
 • Undertake other duties and responsibilities as required as part of the staff team.

Qualifications and Experience:

 • Experience in teaching Music in Primary Schools
 • Teaching qualification
 • SACE registered
 • Police Clearance

The following documents must be emailed to the Principal:

 • A covering letter of Application and Motivation
 • Relevant Academic Transcripts
 • Comprehensive CV (not more than 3 pages)
 • Two recent, contactable references.

Only shortlisted candidates will be contacted.

If you have not been contacted by 15 June 2022, please assume that your application was unsuccessful.

All applications will be treated in strict confidence.

The school reserves the right not to proceed with the filling of the post. An application in itself does not entitle the applicant to an interview.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.

Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection.

https://www.campsbayprimary.co.za/

Published in Vacancies

Wynberg Boys' Junior School
~ Cape Town, Western Cape ~

At Wynberg Boys' Junior School

 • We strive to cultivate an environment of Continuous Learning and Teaching.
 • We have the ambition to be the number one sporting school in the Western Cape.
 • We have have a vibrant and busy music, art and drama department.
 • Boys are given the opportunity to demonstrate goodwill and care for others

The SGB of Wynberg Boys' Junior School invites applications for a teaching position as:

INTERMEDIATE PHASE TEACHER (G 4 - 7)

The successful candidate/s should:

 • Be responsible for all duties as requires of an educator (in accordance with PAM)
 • Have an excellent command of written and spoken English
 • Ability to teach Afrikaans
 • Be suitably qualified and SACE registered
 • State grades and subjects offered
 • Have capacity for Grade Leadership
 • Have experience in the integration of technology in teaching and learning
 • Fully participate in extra-mural programmes (state sports offered)
 • Have an enthusiastic, energetic and creative approach to teaching
 • Work effectively as a member of a team
 • Have exceptional inter-personal skills
 • Be dedicated to the development and care of all pupils

WBJS reserves the right, without notification or further correspondence, to not proceed with filling this post and reserves the right to conduct the necessary background checks to make an informed decision.

In accordance with the POPIA Act Wynberg Boys' Junior School will ensure the confidentiality of all information submitted and all measures will be taken to protect personal information which will be used for the purpose of recruitment and selection. In making an application to this position you acknowledge and accept this disclaimer.

Supera Moras
https://wbjs.org.za/

Published in Vacancies

The Grove Primary School
~ Cape Town, Western Cape ~

The Grove Primary School is a leading co-ed public school in the Western Cape, founded on the three pillars of excellence, affordability and diversity.

The SGB of The Grove Primary School invites applications for the following full-time permanent position:

INTERMEDIATE PHASE TEACHER / LEARNING SUPPORT / REMEDIAL
Commencement date: January 2023

Applicants must have an Intermediate Phase teaching qualification. Experience and/or a qualification in learning support would be an advantage. Teaching and supporting Languages and Maths is required from Grades 4 - 7.

This position is ideally suited to a teacher who: 

 • is able to work with small groups both in the classroom and independently
 • can work independently or as part of a team to guide and mentor both learners and teachers
 • is forward thinking and who will thrive in a vibrant, busy environment
 • is analytical, flexible and can facilitate change in our school
 • is able to confidently use the Google suite
 • has the desire to learn and is progressive in their thinking
 • is registered with SACE or has a pending registration

 All applicants must be willing to contribute to the co-curricular programme of our school.

Complete the application form accessible from the link here: https://www.thegrove.co.za/wp-content/uploads/2018/09/Application-for-Employment-Form-A.pdf

Please email the above form and clearly state in the subject line please which position you are applying for.

Please also attach the following to your email:

 • A letter of application
 • CV
 • 2 reference letters

Should you not be contacted by 15 August 2022 please consider your application unsuccessful.

The Grove is committed to providing equal opportunities and preference will be given to applicants from a previously disadvantaged background.

All applications will be treated in strict confidence.

The school reserves the right not to proceed with the filling of the post. An application in itself does not entitle the applicant to an interview.

Under the Protection of Personal Information Act (POPIA) which came into effect on 1 July 2021, all organisations and schools alike have a legal obligation to manage the personal information it processes appropriately, by applying specific principles and conditions.

Our school is committed to ensuring the security and protection of your personal information and to provide a compliant and consistent approach to data protection.

"Excellence in Education since 1885"
https://www.thegrove.co.za/

Published in Vacancies